Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Tidslinje i 100 år på BK
1908 08.04.08 Grundstenen til Hovedbygningen nedlægges af A. Grathwohl.
20.08.08 Hovedbygningen indvies.
27.08.08 Første optagelsesprøve, - 27 består.
01.09.08 Undervisningen starter under ledelse af lic.theol. Herman Lawaetz.
17.11.08 Officiel indvielse. Sidenhen "Skolens fødselsdag".
1909 De tre første kostelever indskrives
Hovedbygningen får indlagt elektricitet og vand.
1911 Spejderbevægelsen når skolen.
08.03.11 Skolen får ret til at afholde mellemskoleeksamen.
I august påbegyndes byggeri af Sidebygningen.
1912 01.02.12 Sidebygningen med Stengangen tages i brug.
25.03.12 Skolen opnår ret til at afholde realeksamen.
Der oprettes sprogligt artiumkursus (studenterkursus).
10.10.12 Skolen købes af Otto H. Mollerup og videreføres under navnet Bagsværd Kostskole.
15.10.12 Otto Mollerup tiltræder som bestyrer.
1915 De første fire privat dimitterede studenter.
1918 Hovedbygningen får indlagt WC.
1921 Mollerup køber fodboldbanen og det omliggende grundstykke af proprietær Nissen.
Elevforeningen "Bagsværd Kostskoles Samfund" dannes.
1924 Det sidste privat dimitterede studenterhold.
1928 Skolekomedie marts: "Prinsessen og det halve kongerige".
1931 06.08.31 Cand.mag. Sven Haderup overtager skolen.
1932 18.05.32 Grethe Faurboe (kaldet Akka) køber villa Hedebo.
Artiumkurset (studenterkurset) genoprettes.
Skolekomedie på Bagsværd Kro "Prinsessen og det 1/2 kongerige".
1933 17.11.33 BK fejrer 25 års jubilæum på Nimb. Til lejligheden skabes en kantate af Hugo Marx-Nielsen.
1934 En enkelt student dimitteres, og artiumkrset nedlægges atter.
1937 03.05.37 Villa Risholm købes.
I september oprettes en Montessoribørnehave for 3-6-årige i villa Risholm.
1938 Om sommeren tager Sven Haderup, Aage Grønnegaard og nogle elever til den engelske kostskole Wellington College.
1939 Grethe og Sven Haderup køber et husmandssted i St. Karlsminde. Stedet bliver i 1953 lejrskole for eleverne.
1941 22.11.41 Stiftende generalforsamling i Bagsværd Kostskoles Elevsamfund.
1942 13.06.42 Den nye spisesal i Hovedbygningen indvies efter fem måneders ombygning.
01.12.42 Støtteforeningen Bagsværd Kostskoles Fond oprettes af forældre med henblik på oprettelse af et gymnasium.
1944 Årets skolekomedie: "Nej".
1946 "Birkegården" og "Solbakken" på Søvej købes, og der oprettes en kostskole for piger.
Årets skolekomedie: "Før Cannæ".
1947 Årets skolekomedie: "Klokken".
1948 Årets skolekomedie: "Perseverando".
1949 "Haraldsgave" (Haga) købes af Niels Munk Plums enke til kostafdeling.
Årets skolekomedie: "Prinsessen og det halve kongerige".
1950 Skolebladet "Tokanten" udkommer for første gang.
Årets skolekomedie: "Julestuen".
1951 Der oprettes en nysproglig gymnasieafdeling.
Årets skolekomedie: "Skt. Hansaften-spil".
1952 Årets skolekomedie: "Der var engang".
1953 11.10.53 Lejrskolen i St. Karlsminde indvies under navnet "Kebnekaise".
Årets skolekomedie: "En søndag på Amager".
1954 Skolen får ret til at afholde studentereksamen.
I juni springer de første studenter ud. Holdet består af fire studenter.
24.12.54 Gymnasieforeningen stiftes.
Skolekomedie for de små: "Svend, Knud og Valdemar",
Skolekomedie for de store: "High Tor"
1955 Skolekomedie for de små: "Svinedrengen".
Skolekomedie for de store: "Antigone".
1956 "Det nye hus" (Casa nova) ved Haga bygges.
"Stenhuset" ved Haga købes til kostafdelingen.
13.06.56 Den selvejende institution Bagsværd Kostskole og Gymnasium stiftes på grundlag af Bagsværd Kostskoles Fond.
Skolekomedie for de små: "Skolens sangkor".
Skolekomedie for de store: "Jazzoratoriet".
1957 Skolekomedie for de små: "Nattergalen".
Skolekomedie for de store: "Journeys End".
1958 17.11.58 50-års jubilæum holdes i Odd-Fellow palæet.
Jubilæumsforestillingen "Perseverando" opføres.
Drikkebrønden i skolegården skænkes af dagelever og lærere.
Tårnuret på Haga skænkes af kostelever og deres forældre.
Skolekomedie for de små: "Kejserens nye klæder".
1959 "Akka"-mindebrønden på Haga indvies i foråret.
I juli sælger Haderup skolen til Den selvejende institution Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
Skolekomedie for de store: "Fransk uden tårer".
1960 Skolekomedie for de små: "Folk og røvere".
Skolekomedie for de store: "Den røde vædske".
1961 Den nye elevfløj "Annekset" bygges til Haga.
Skolekomedie for de små: "Klaus Ridder".
Skolekomedie for de store: Prinsessen og det halve kongerige".
1962 09.01.62 Rejsegilde for de nye bygninger til gymnasiet og gymnastiksalene.
09.02.62 Elevrådet oprettes.
04.05.62 Valg til elevråd.
Matematisk gymnasieklasse oprettes.
I august oprettes American High School 9th-11th grade
Skolekomedie for de små: "Fatter Sandhedskær".
Skolekomedie for de store: Biedermann og Brandstifterne"
1963 22.03.63 Elevforsamlingens forfatning.
Bakkehuset ved Haga erhverves.
Skolekomedie for de små: "Snehvide".
Skolekomedie for de store: "Orfeus".
1964 Skolekomedie for de små: "Nattergalen".
Skolekomedie for de store: "Den kinesiske mur".
1965 Der bygges en ny fløj til Birkegården.
Skolekomedie for de små: "Klods Hans".
Skolekomedie for de store: "Anna Sophie Hedvig".
1966 Elevnævnet oprettes på forsøgsbasis.
Skolekomedie for de små: " Folk og røvere".
Skolekomedie for de store: "Livets rødder".
1967 Skolekomedie for de små: Kejserens nye klæder".
Skolekomedie for de store: "Pinafore". som efterfølgende transmitteres i TV i december måned.
1968 17.11.69 60-års jubilæum. Elevsamfundet og lærerkollegiet skænker en reliefmosaik af Karl Adser.
I efteråret udgives Elevsamfundets årsskrift for første gang.
Skolen forøges med gymnasiepavillonen og en "barak".
Skolekomedie for de små: "Klaus Ridder".
Skolekomedie for de store: "Bunbury".
1969 Skolekomedie for de små: "Katten Sophie".
Skolekomedie for de store: "Erasmus Montanus".
1970 Skolen forøges med "realpavillonen".
Skolekomedie for de små: "Fyrtøjet".
Skolekomedie for de store: "Laser og pjalter".
1971 20.08.71 Sven Haderup har 40-års jubilæum.
Skolekomedie for de små: "Den lille Kadi".
Skolekomedie for de store: "Den unge mand skal giftes".
1972 14.06.72 Sven Haderup trækker sig tilbage.
01.08.72 Cand.scient. matematiklærer ved Niels Steensens Gymnasium Frode Kanstrup, tiltræder som rektor.
Lejrskolen moderniseres.
Skolekomedie for de små: "Pinocchio".
Skolekomedie for de store:"En Folkefjende".
1972 Skolerådet oprettes. Skolerådet har repræsentanter for ledere, lærere og elever.
1973 Hovedbygningen moderniseres.
Skolekomedie for de små: "Den lille havfrue".
Skolekomedie for de store: "Revy".
1974 Skolekomedie for de små: "Folk og røvere".
Skolekomedie for de store: "De tre klaphatte".
1975 Den første Romtur for gamle elever i påsken.
Ombygning af Risholm til brug for børnehave og fritidshjem.
Skolekomedie for de små: "Hakkebakkeskoven".
Skolekomedie for de store: "Den skallede Sangerinde".
1976 Risholm moderniseres.
Skolekomedie for de små: "Børnenes Planet".
Skolekomedie for de store: "Du kan ikke tage det med dig".
1977 Skolekomedie for de små: "Snehvide".
Skolekomedie for de store: "Pinafore".
1978 Der bygges en ny køkkenafdeling på Haga.
Der indrettes et nyt lærerværelse i Sidebygningens tagetage. De mindste kostelever flyttes til Haga.
Skolekomedie for de små: "Onkel Toms hytte".
Skolekomedie for de store: "Familiealbum".
1979 Skolekomedie for de små: "Den bestøvlede kat".
Skolekomedie for de store: "Sandkassen".
1980 Der bygges en ny inspektørbolig på Haga.
Skolekomedie for de små: "Hvor er min hue?"
Skolekomedie for de store:"Nedtælling".
1981 Skolekomedie for de små: "Frode og de andre rødder".
Skolekomedie for de store: "Hurra, det blev en pige".
1982 Den nye kantinebygning oven på gymnastiksalene indvies.
Skolekomedie for de små: "Ali Baba og de fyrretyve røvere".
Skolekomedie for de store: "Billy Løgneren".
1983 17.11.83 Skolen fylder 75 år.
29.12.83 Efter få måneders sygdom dør rektor Frode Kanstrup.
Skolekomedie for de små: "Børnenes Planet".
Skolekomedie for de store: "Showboat".
1984 Cand.mag Klaus Eusebius Jakobsen ansættes som rektor.
Skolekomedie for de små: "Busters verden".
Skolekomedie for de store: "Frokost i det grønne".
1985 08.01.85 Det første spadestik tages til de nye bygninger, der afløser de midlertidige real-pavilloner og villaerne Hedebo og Risholm.
06.12.85 "Tokanten" tages i brug.
Skolekomedie for de små: "Frode og alle de andre rødder".
Skolekomedie for de store: "Jorden rundt i 80 dagde".
1986 "Sekskanten" tages i brug.
Skolekomedie for de små: "Folk og røvere i Kardemomme by".
Skolekomedie for de store: "Laser og pjalter".
1987 Skolekomedie for de små: "Hodja fra Pjort".
Skolekomedie for de store: "Animalen".
1988 Skolekomedie for de små: "Robin Hood".
Skolekomedie for de store: "Ragnarok".
1989 "Sliddinge" var det første store temaarrangement i Grunskolen på tværs af alle klassetrin.
Skolekomedie for de små:"Vulkanøens hemmelighed".
Skolekomedie for de store: "Den usynlige på Sprogø".
Tidligere rektor Sven Haderup dør Palmesøndag den 19. marts.
1990 September 1990 tages den nye kantinebygning i brug.
Skolekomedie for de små: "Gæster fra en stjerne".
Skolekomedie for de store: "Kvindeliv".
1991 Skolekomedie for de små: "Alice i eventyrland".
Skolekomedie for de store: Revyen "Blandet kost".
1992 "Birkegården" nedlægges og ny elevfløj på Haraldsgave tages i brug.
1993 Modernisering og udvidelse af den eksisterende gymnasiefløj.
Rektor Klaus Eusebius Jacobsen forlader skolen.
Rektor cand.mag. Helle Thune ansættes som rektor.
Skolekomedie for de små: "Skatteøen".
Skolekomedie for de store: "Den lille prins".
1994 Skolekomedie for de små: "Oliver Twist".
Skolekomedie for de store: "Den gamle dame besøger byen".
1995 Ny lov om brobygning mellem Grundskolen og Gymnasiet.
BK opretter brobygningsforløb for 10. klasserne.
Skolekomedie for de små: "Ronja Røverdatter".
Skolekomedie for de store: Revyen "Bagsværd bakker 2880".
1996 Skolekomedie for de små: "Hvor er min hue?"
Skolekomedie for de store: "Grevinden af Bagsværd".
1997 Skolekomedie for de små: "Vestens vilde viol".
Skolekomedie for de store: "Lollipop".
1998 BK fylder 90 år.
Skolekomedie for de små: "Annie".
Skolekomedie for de store: "Saturday night fever".
1999
2000 BK er vært for 150 elever fra skolens europæiske skolenetværk, Euro-Projektet.
Skolekomedien for de store: "The Imperial Nightingale", en engelsksproget bearbejdelse af H.C. Andersens "Nattergalen", blev opført i Gladsaxe Bio i forbindelse med dette arrangement.
2001 Skolekomedie for de små: "Inkaernes guddommelige skat".
Skolekomedie for de store: "Lysistrate".
2002 Skolekomedie for de små: "Oliver Twist".
Skolekomedie for de store: "I hullet".
2003 Skolekomedie for de små: "A la Aladdin".
Skolekomedie for de store: "En aften i byen".
2004 Facaderne på Hovedbygningen og Sidebygningen renoveres.
Skolekomedie for de små: "Husker I Grease?"
Skolekomedie for de store: "A Clockwork Orange".
2005 Nyt tag på Hovedbygningen, tagrenovering på Sidebygningen.
Gymnasiereformen: Studieretningsgymnasiet erstatter Valgfagsgymnasiet.
Haraldsgave renoveres 2005-2006.
Skolekomedie for de små: "Skatteøen".
Skolekomedie for de store: "Spex" ved Dramaholdet.
2006 Skolekomedie for de små: "Jagten på BK-ånden".
Skolekomedie for de store: "Danish Lounge".
2007 Skolekomedie for de små: "Annie".
Skolekomedie for de små: "Drama-café".
2008 01.08.08 Rektor Helle Thune trækker sig tilbage fra stillingen som rektor.
01.08.08 Jimmy Burnett Nielsen, cand. mag. i musik og engelsk, master i ledelse og didaktik indtræder som rektor.
17.11.08 Bagsværd Kostskole og Gymnasium fejrer 100 års jubilæum. I den anledning produceres dokumentarfilmen: "De må gerne græde lidt når de rejser...", der udgives en bog om grundlæggeren Herman Lawaetz: "Herman Lawaetz - et tidsbillede 1889-1912" og et jubilæumskrift: "Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år".
Skolekomedie for de små: "Skal vi give skæbnen en hånd?"
Skolekomedie for de store: "BKs 100 års teatershow".

2009 Skolekomedie for de små: "Folk og røvere i Kardemomme by".
2010 Skolekomedie for de store: "Bag masken".