Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Lone Klausen (1988-2006)
Af Marianne Lund 2010

Lone Klausen var cand. mag. i dansk og fransk. Efter kortere ansættelser som vikar på Marie Kruses Skole og Søborg Gymnasium kom hun til Bagsværd Kostskole og Gymnasium , hvor hun varetog nogle vikariater i 1983 og 1987. Endelig i 1988 blev hun fastansat og virkede her som adjunkt og lektor indtil sin død i 2007.

Lone var en meget kyndig og engageret lærer og brændte for sine fag og sine elever. Hun elskede sit hovedfag fransk og følte sig bedst hjemme bag katederet i disse timer. Dansk var Lones bifag, men som årene gik, blev der flere og flere dansktimer på Lones skema. Også i dansk var hun en entusiastiske lærer. Hun viste stor smidighed over for kolleger i de ofte vanskelige fagfordelingsplanlægninger. Hun var således med til at løse hverdagsproblemerne, hvilket gjorde Lone til en respekteret og god samarbejdspartner. Lone var uhyre pligtopfyldende og altid velforberedt. Hun var meget pertentlig, hvilket kunne ses selv i hendes håndskrift. Hendes udseende og påklædning afslørede også det formbevidste; hun var klassisk, stilfuld – med et strejf af fransk elegance.

Det var ikke kun det faglige, der havde hendes interesse, men også elevernes personlige udvikling lå hende på sinde. Havde en elev brug for en samtale, var det naturligt for Lone at bruge tid og energi på at hjælpe.

Formidlingen af fransk faldt hende let, da hun gennem længere perioder havde opholdt sig i Paris. Hun var godt hjemme i sproget og i den franske kultur. Hun valgte ofte fransk mad, mode, litteratur, musik, kunst etc. Dog var der et enkelt stilbrud - hun kørte i en Toyota. Årsagen var en kyndig mekanikers gode råd: Køb japanske biler, de holder bedre! Så det var faktisk ikke Lones valg.

Kollegerne i gymnasiet nød godt af Lones kendskab til Paris under den fælles tur i 2002. Med stor glæde viste hun rundt i byen. På tagterrassen på det tidligere stormagasin Le Samaritaine serverede hun byen og dens mange monumenter på et sølvfad for alle dem, som ikke kendte byen så godt. Rue Mouffetard, gaden med de mange små eksotiske butikker, blev også fremvist med stor entusiasme og mange personlige kommentarer. Hun gjorde det ikke for at fremhæve sin egen viden, men for at lære kollegerne at værdsætte den by, hun selv holdt så meget af.

USA var en anden stor lidenskab. Som ung var hun udvekslingsstudent hos en amerikansk familie. Her blev knyttet stærke bånd, og utallige gange har hun været tilbage for at besøge og gense venner og bekendte.

Som kollega var hun vellidt og fik mange kontakter og venner både blandt gymnasiets og grundskolens lærere. Hun var interesseret i andres ve og vel og havde overskud til at engagere sig i deres liv. Hun fortalte gerne om sine oplevelser og synspunkter, men holdt for det meste sit privatliv for sig selv. En fornemmelse havde man dog indimellem af, at Lones liv ikke altid var helt nemt. Også hun havde sine sorger og bekymringer. Ikke mindst de sidste barske år, hvor sygdom plagede hende. Kun ganske få besøgte hende i hendes lejlighed på Østerbro. Vi sås og mødtes andre steder.

Ved Lones død besluttede Lones mor Lissie Klausen, at der skulle oprettes en Mindefond i Lones navn. I fundatsen står bl.a., at der skal uddeles legater hvert år til elever, som har vist særlig interesse for dansk eller fransk. Fonden har endvidere skænket 100.000 til hjælp til den BK-film, der blev lavet i forbindelse med 100-årsdagen. Uden den store gave på 500.000 kr. havde det nye lærerværelse aldrig set dagens lys. Et smukt resultat, hvor lærerne trives og nyder deres frikvarterer i godt selskab med kolleger. Adskillige lokaler i gymnasiet har fået nye møbler, så også eleverne mærker Lissie Klausens store gavmildhed. Endnu en sum penge er afsat, hvis der bliver mulighed for at reetablere en ny fodboldbane. Men der skal skaffes flere midler, før processen kan gå i gang.
Vi savner Lone hver dag på skolen og er dybt taknemmelige over Mindefondens generøsitet. Der sendes mange tanker til Lone i hverdagen.

Marianne Lund har været elev og taget studentereksamen på BK. ”Frøken” for de små kostdrenge 1966-67. Efter seminarieuddannelsen ansat som lærer ved skolen, i 1990 udnævnt til viceinspektør og fra 1997 inspektør indtil 2002, hvor hun atter ønskede at blive lærer på skolen.