1 BK Arkivet :: Administration
Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Tilbage
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Frem
Henrik Lenthe i skoleuniform ca. 1942

Henrik Lenthe student 1950

Henrik Lenthe 2009
”På vandring med min fyldepen gennem 10 år” – en tegnet historie om BK 1940-1950

På et tidspunkt lige før BK’s jubilæum 17. november 2008, fandt vi et klenodie, som vi meget gerne ville have fundet bare et par måneder tidligere. ”På vandring med min fyldepen gennem 10 år” er i bogstaveligste forstand en enestående bog med penne-tegninger udført af Henrik Lenthe i 1950 – 19 år gammel.
Henrik Lenthe blev optaget på BK i 3. klasse i 1940, og han kom til at bo på skolen i 10 år i perioden 1940-1950. Det sidste år på Haraldsgave, som Sven Haderup havde købt i 1949.
Henrik Lenthe tog mellemskoleeksamen i 1947. Men da Bagsværd Kostskole på dette tidspunkt endnu ikke havde en gymnasieafdeling, fik Henrik Lenthe den aftale med Sven Haderup, at han kunne blive boende på Haraldsgave de tre år, han gik i gymnasiet på Lyngby Statsskole, hvorfra han tog studentereksamen i 1950.

Henrik Lenthe fortæller selv:
”Efter at have boet ti år på BK var det vigtigt for mig at udtrykke min store glæde og taknemmelighed over for specielt NOL og AKKA (rektorparret Sven og Grethe Haderup) – mine papforældre, som man siger i dag. Mest naturligt var det at lave noget selv, og det blev til de 24 blade fra min skitsebog med tilhørende tekster udført på og omkring BK – plus enkelte fra Norge.
Skitserne og teksterne blev til før kuglepennens tid, derfor ligger der nu en pudsighed i bogens titel: ”På vandring med min fyldepen gennem 10 år”.
Hvis nogle af læserne skulle synes, at det er blevet ret vellykket, så skyldes det ikke mindst inspiration og undervisning fra mine to tegnelærere Henry Clante og Karl Adser.”


Siden blev Henrik Lenthe uddannet i reklamebranchen og var de sidste 20 år af sin karriere reklamechef hos SMC/VW/Audi.

Vi håber, at rigtig mange får set de smukke tegninger, hvor man på én gang kan glæde sig over æstetikken i dem, men samtidig gøre sine iagttagelser angående BK’s lokaliteter ”dengang”.
”På vandring med min fyldepen gennem 10 år” er i sandhed et klenodie.

Lone Schulz
Januar 2009