Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Carlo Sørensen (lektor i tysk 1951-1988 )
Af Lisbeth Nebelong 2010

Ikke for skolen, men for livet

For de fleste nysproglige var engelsk og fransk de fede fag. Tysk - og dermed Carlo - et nødvendigt onde. Nogle var bange for ham - og med rette. Mødte man uforberedt, blev man skældt huden fuld. Ved den mundtlige prøve i 1. g fik jeg således et 6-tal samt en gigantisk skideballe. ”Det kan du gøre meget bedre!”, råbte Carlo efter mig. Og ja, det kunne jeg. To år efter blev jeg student med 11 i mundtlig tysk.

Da først jeg tog mig sammen til at læse på lektien, foldede en verden sig ud. Den skrappe tysklærer viste sig at være en dedikeret og inspirerende underviser, der tog begrebet ”det alment dannende gymnasium” alvorligt.

”Das Carlo” eller ”røde Carlo” som nogle kaldte ham, havde større ambitioner end at indføre sine elever i grammatikkens grundregler, Goethes og Schillers univers. Med tekster af bl.a. Brecht og Marcuse inviterede han os til at diskutere. Besættelse og studenteroprør. Demokrati og samfund. Tålmodigt lyttede han til vores argumenter, men aldrig uden samtidig at pirke til og udfordre deres bæredygtighed.
Carlo ville opmuntre os til videbegærlighed. Til kritisk refleksion og stillingtagen. Til ikke blindt at stole på autoriteter, men danne egne meninger og holdninger.

Et højdepunkt i gymnasiets tyskundervisning var opholdet på ”Sonnenberg”. En uge på den internationale højskole i Harzen. Foredrag og diskussioner om massemedier og demokrati i øst og vest med gymnasieelever fra andre lande. Med spadsereture under snetyngede kæmpegraner til ”Goetheplatz” og videre gennem skoven til hyggelige ”Rehberger Grabenhaus”, hvor diskussionslystne elever over et glas Glühwein kunne debattere videre med Carlo.
For mig blev opholdet på Sonnenberg særdeles betydningsfuldt. Under mottoer som ”Vielfalt ist unser Reichtum” og ”Vorurteile überwinden” fik jeg ikke bare videreudviklet mit skoletyske, men også min samfundsinteresse og kulturforståelse. Efter studentereksamen begyndte jeg at læse tysk på Københavns Universitet, og som tyskstuderende fulgte jeg to gange med Carlo og hans klasse til Sonnenberg. Så blev jeg optaget på journalisthøjskolen og vinkede farvel til Mittelhochdeutsch og teoretisk grammatik. Alligevel fik jeg forsat postkort fra Carlo, hver gang han var i Harzen.

Sidste gang, jeg så ham, var ved hans fratræden i 1988, hvor han var taknemmelig over at jeg sammen med en håndfuld andre trofaste Carlo-fans fra forskellige studenterårgange troppede op på B/K. På det tidspunkt havde jeg fået mand, lille søn og travlt som journalist, men fortsat var jeg på Sonnenberg- og julekort med min gamle tysklærer. De sidste år blev håndskriften mere utydelig, og til sidst holdt hilsnerne op. Efter længere tids sygdom døde Carlo i januar 1999.

Selv om han for længst er borte, står han stadig lyslevende for mig. I mine romaner svæver hans ånd mellem linjerne, og i debutromanen fra 2003 har han konkret inspireret til såvel en udskældende færøsklærer som en beundret musik- og dansklærer. I roman nummer to fra 2008 læser hovedpersonen Brecht, Hesse og Goethe. På originalsproget naturligvis.
Her i sommeren 2010 er min nu voksne søn på vej til Tyskland. For fjerde gang skal han besøge den familie, han traf i 2006 på ”Tyske sprogkurser”, der arrangeres for udvalgte gymnasieelever af undervisningsministeriet og det tyske kulturministerium. Også Mikkel værdsætter den gave det er at have oplevet en flig af Danmarks spændende naboland, dets mennesker, sprog og kultur. Alt sammen i bund og grund takket være Carlo. En enestående lærer og mentor, hvis indflydelse viste sig at blive ”ikke for skolen, men for livet”.

Lisbeth Nebelong blev student i 1973 og var bortset fra et Færø-ophold i 1965-67 elev på B/K hele sin skoletid. Uddannet journalist og master i offentlig ledelse. Nu selvstændig kommunikationsrådgiver og forfatter til en række fagbøger samt romanerne ”Når engle spiller Mozart” og ”Færøblues”.