Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Adser (Kunstmaler og lærer på BK fra 1950-1975)
Af Lis Rønde Kristensen

I påsken 1946 var jeg 16 år gammel med min skole i Hellerup på fugletur til Ulfshale på Møn. Vi skulle bo på Gentofte kommunes lejrskole. Og hvem traf vi der? Adser! Gentofte kommune havde bedt ham udsmykke deres lejrskole. Det blev en kunstnerisk oplevelse af de helt store – i alle stuer hang Adsers store akvareller med motiver hentet fra den omgivende natur. Adser stod nu indprentet i det unge sind. Og tillige det dejlige menneske vi lærte at kende.

Årene gik. Så skulle mine børn i skole. På BK. I 1961 kom den første. Og hvem underviste i tegning og naturhistorie? Adser. Stor begejstring. Børnene lykkelige og moren ikke mindre.

Adser hørte til den gamle lærerstab, der stadig var på skolen. Han begyndte på BK i midten af fyrrene med en enkelt dag om ugen, men i 1950 var han heltidsansat med fagene tegning, naturhistorie og skrivning. Han elskede børnene og de ham, og tilliden og dermed trygheden voksede frem i hans timer. Han inddrog skolens nære natur i undervisningen. Han fik børnene til at lytte og iagttage derude ved søen og i skoven, hans egen glæde over at færdes i det fri smittede af på børnene. I mange tegnetimer sad han selv med skitseblokken i hånden og forevigede eleverne, han var i alt, hvad han foretog sig, kunstneren. I en årrække har hans dejlige situationsbillede fra en 1. klasse i Sidebygningen præget Pendulets forside: Den lille pige, der fra klassen vinker farvel til sin mor i skolegården. Ligeledes var forsiden på flere årgange af årsskrifterne prydet af hans livsglade akvarel med det gamle egetræ i skolegården omkranset af den sekskantede bænk, og vigtigt alle skolebørnene i spredt harmoni der omkring.

Skolen arrangerede i 1982 en stor udstilling i den daværende kantine over gymnastiksalene af Adsers talrige oliebilleder, akvareller og tegninger, billeder, der vidnede om hans fine iagttagelsesevne i naturen af fugle og dyr, af vejrets skift, af vinter og vår. Alt så fint følt. Det blev en stor succes. Vi var jo i forvejen mange, der havde Adser på vore vægge hjemme, men nu opdagede også forældre og mange flere, hvilken kunstner deres børn havde haft glæde af. De røde salgsmærker kom hurtigt op i de dage. Adskillige elevportrætter i olie var også med på denne udstilling. Netop en del af disse blev erhvervet af skolen og hænger i dag på gange og i kontorer. Jo, Adser er her skam stadig.

Adser var på en anden måde med til at præge BK, nemlig igennem skolekomedierne. Her kunne han sammen med kollegaen Ytting boltre sig. Ingen kunne bedre beskrive dette end nu addøde lektor Ernst Petersen gjorde det i ”BK 75 år” (jubilæumsskriftet): ”Erindringen går tilbage til BK-teatret i lejede lokaler i Bagsværd Kro til Yttings og Adsers opførelse af operaen ”Klokken” fra 1947. Dette var vist nok disse to geniale kunstneres første store indsats i skolens dramatiske liv. Dekorationen bestod af en kæmpestor bog, hvis blade Adser havde malet, og som bladedes frem ved sceneskift, fastholdt i farver på en af de gamle BK-film. Også ”Skt. Hans aftenspil” opført i skolens gymnastiksal i 1951 og oplevet i kort glimt igen ved BK’s jubilæumsforestilling i 1958, går der frasagn om. Ytting og Adser, sande mestre i opbygningen af storslåede teaterdekorationer, gik med liv og sjæl ind for opgaven, Ytting som medrivende instruktør og Adser ved flere lejligheder som medvirkende skuespiller.” Citat slut.

Adser var en dejlig lærer og en dejlig kollega. Må hans ånd leve videre på BK. Skulle du være i tvivl, så slå en lille smut forbi hans mosaik, givet til skolen på dens 60-års-dag, og som han selv ved den lejlighed sagde symbolsk illustrerer skolens gode motto: Hvor tillid gror, der vokser sandhed frem: ”Det er et godt motto, fordi det vækker til eftertanke, til selvransagelse, til kritik…. for vi ved jo nok, at modsætningsbegreberne: mistillid og løgn vokser godt nok alle vegne. Det er ikke så svært at forestille sig, hvordan, hvor meget bedre, der ville se ud i verden, hvis tillid og sandhed ikke var så sjældne varer. Derfor synes jeg, det er et godt motto at leve op til, at prøve at leve op til – dagligt! Og derfor har jeg bygget det op med iøjnespringende guldbogstaver uden småligt hensyn til den maleriske helhed, sådan, at alle kan se det hver dag, når de gider! Og jeg har, så godt jeg nu formåede det - symbolsk illustreret det med det lille træ – det meget spinkle sandhedens træ, der værnes af varsomme barnehænder – og vist den tillid, der vokser fra små til store. Jeg har også taget dyrene med, for hvor finder man vel sandheden mere blank, gylden og helstøbt end den, der kommer os i møde fra dem?” Citat slut.

Adser gik af i 1975 grundet dårlig hørelse. Men det gav ham blot mere tid til at male, til at rejse med sin dejlige kone, Bitten, og samle skitser til senere brug derhjemme og til at ride i Dyrehaven – til at nyde livet.

Karl Adser døde i 1995

Lis Rønde Kristensen var lærer i engelsk og leder af specialundervisningen på BK fra 1973-1989.

Gå til hjemmeside for Karl Adser