Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Tryk på billedet for at læse mere.
Troels Vang Andersen (1999-2005)
Adjunkt og inspektor i Gymnasiet.
Fag: Biologi og musik.
Michael Peter Jensen (1998-2000)
1. klasse på BK 1964. Realist 1974 og student 1977.
Kostskolelærer 1982-1987. Lærer og boginspektor i Grundskolen fra 1984.
Viceafdelingsinspektør for 8. - 10. kl. 1998-2000.
Overlærer i Grundskolen fra år 2000.
Poul Laustsen (1996-1997)
Afdelingsinspektør.
Lone Hedemann (1994-1999)
Cand.mag. i fransk og spansk.
Inspektor, lektor i Gymnasiet.
Preben Bruun (1981-1994)
Kostelev i 1. mellem 1957, nysproglig student 1963. Timelærer fra 1974. Adjunkt fra 1976. Ledende inspektor i Gymnasiet fra 1984.
Marianne Lund (1980-2003)
Realist 1963, student 1966.
Kostskolefrøken under frk. Thomsen 1966-1967.
Lærer i Grundskolen fra 1970.
Viceinspektør for Bhkl. - 5. klasse 1980-1997.
Skoleinspektør for Grundskolen 1997-2003.
Overlærer i Grundskolen fra 2003.
Jørgen Strange (1973-1997)
Cand.pæd. i biologi.
Afdelingsinspektør for Grundskolen.

Vibeke Viale (1966-1980)
Inspektør i Grundskolen for 1. - 5. klasse 1966-1980.
Startede i 1961 under efternavnet Sulc.
Preben Andersen (1961-1972)
Lektor fra 1957 og inspektor i Gymnasiet 1961-1972.