Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Tryk på billedet for at læse mere.
Erik Jensen (1945-1990)
Kostskoleinspektør.
Overlærer i tysk og dansk i Grundskolen.


Else Thomsen ()
Oldfrue
Ellen-Marie Schubert (1947-1978)
Forstanderinde på Birkegården.