Login
INTRO
Om BK-Arkivet
Kontakt

KAVALKADE
Klasser & elever
BKs Tidslinje
Billeder
Lærere
Rektorer
Inspektører
Find elev
Skolehistorier

HERMAN LAWAETZ
I Vestindien
I Danmark

KOSTSKOLEN
Haga
Birkegården
Inspektører

PROFILER
Karl Adser
Ernst Petersen
Carlo Sørensen
Ca
Krølles beretning
Fyldepennen
Lone Klausen
BK-ARKIVET - i anledning af 100-års jubilæet i 2008
Kategorien: "Lærere"

Lone Klausen
1908 Herman Lawaetz og frue.
Skolens første leder fra 1908 til 1912.
1916 II mellem har Dr. Helms.
1916 Dr. Helms i skolegården.
1916 Klasseundervisning med Dr. Helms ved katederet.
1930 Otto H. Mollerup. Skolens leder fra 1912 til 1931.
1931 Sven Haderup. Skolens leder fra 1931 til 1972
1959 Skolens lærere.
1968 Rektor Sven Haderup. Skolens leder fra 1931 til 1972.
1972 Rektor Sven Haderup. Skolens leder fra 1931 til 1972.
1981-82
2004-05
2006 Møde i Arkivet ang. Lawaetzbogen
2006 27.01.2006 Møde på BK.
Overlærer Per Friedrichsen og Bent Peschardt-Hansen (barnebarn til Herman Lawaetz).
2006 Seniorer gæster skolekomedien 2006. Karen Nygård, Karen Lyndelse, Lis Rønde Kristensen, Claus Thykier, Gertrud Thykier (Truddi), overlærer Mikael Jensen og Solveig Jensen
2008 juni Per Friedrichsen med forsiden til hans bog "Herman Lawaetz - et tidsbillede1889-1912", skrevet i forbindelse med BKs 100-års jubilæum.
Årtierne
1908-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2010

BK-temaer
Adser
Begivenheder
Birkegården
Bygninger
Elever
Haga
Hovedbygningen
Klassebilleder
Lawaetz-familie
Lærere
Personale
Seniorer
Studenter